Di-Džordž sindrom

Di-Džordž Sindrom spada u grupu primarnih imunodeficijencija koja je uzrokovana abnormalnom migra­ cijom i razvojem određenih ćelija i tkiva tokom fetalnog perioda. Kao deo razvojnog poremećaja javlja se disfunkcija­ štitne žlezde i smanjena produkcija T-limfocita­ što rezultuje ponovljenim infek­ cijama.

Di-Džordž Sindrom predstavlja oblik primarne imunodeficijencije koja je uzrokovana abnormalnom mi­ gracijom i razvojem određenih ćelija­ i tkiva tokom rasta i diferencijacije­ fetusa. Često se dešava da se iz jedne grupe embrionalnih ćelija razviju različita tkiva i organi, koja kasnije, kod potpuno formiranog deteta, ne moraju biti u direktnoj vezi.

Većina, ali ne svi pacijenti sa Di-Džordž Sindromom, imaju malu deleciju (brisanje) na specifičnom delu hromozoma broj 22 na poziciji 22q11.2. Drugo ime za ovaj Sindrom je Sindrom delecije hromozoma 22q11.2. Kod pacijenata sa Di-Džordž Sindro-mom ne obolevaju uvek isti organi i simptomi nisu uvek jednaki. Dešava se da određeni organ nema nikakve simptome ili su simptomi toliko slabo primetni da se čini kao da je taj organ potpuno zdrav.

 

 

Ceo tekst možete preuzeti klikom na ikonu


 

Logo colour-2013-strapline

 

 

IPOPI Logo With Tag 5

 

Lečenje PIDa

Najpre pažljivo doziranim odgovarajućim antibioticima za česte ponovljene infekcije gornjih i donjih disajnih puteva čime se bitno popravlja kvalitet života pacijenta i porodice.

Opširnije

 

JM Logo With Tag veci

Jeffrey Modell Foundation

Šta je PID?

Primarne imunodeficijencije su grupa poremećaja u radu našeg imunog sistema koji nastaju kada delovi imunog sistema (pre svega neke ćelije i proteini) ne funkcionišu kako treba.

IPOPI                    

Uzroci

PID su uzrokovane naslednim ili genetskim poremećajima imunog sistema, sa njim se dete rađa, a bolest se može manifestovati odmah po rođenju ili kasnije tokom života.

  esid               ingid                JM Logo With Tag