Terapija derivatima krvne plazme

Ova brošura pruža osnovne informacije o terapijskoj primeni derivata krvne plazme u lečenju primarnih imunodeficijencija.

Primarne imunodeficijencije (PID) su široka grupa različitih urođenih poremećaja u radu našeg imunog sistema koji se javljaju kada delovi imunog sistema (pre svega neke ćelije i proteini) ne funkcionišu kako treba. Imuni sistem obično pomaže u zaštiti tela od infektivnih bolesti koje uzrokuju mikro-organizmi, kao što su bakterije, virusi ili gljivice. Pošto je imuni sistem izmenjen kod pacijenata sa PID, oni su više izloženi infekcijama nego ostali ljudi.

Većina PID uzrokuje da telo proizvodi premalo ili nimalo funkcionalne imunoglobuline (IG), koji se drugačije nazivaju antitela. IG su važan deo imunološkog sistema jer prepoznaju i napadaju mikro-organizme koji stvaraju infekcije.

Terapije derivatima plazme su tretmani za spašavanje života koji se koriste za lečenje retkih zdravstvenih stanja gde spadaju i PID. One se razvijaju iz donirane ljudske plazme. Supstitutivna terapija imunoglobulina predstavlja glavnu terapiju derivatima plazme kojom se leče PID. Ona sadrži IG zdravih donatora, koji pomažu u izgradnji zaštite protiv čitavog raspona infekcija i u smanjenju autoimunoloških simptoma. Koristi se u lečenju raznih vrsta PID, u koje spadaju:

  • Obična promenljiva imunodeficijencija (CVID)
  • X vezana agamaglobulinemija (XLA)
  • Sindrom X vezanog hiperimunoglobulina M (Hyper IgM)
  • Sindrom Wiskott Aldrich (WAS)
  • Teška kombinovana imunodeficijencija (SCID) i drugi oblici kombinovanih imunodeficijencija

 

Ceo tekst možete preuzeti klikom na ikonu


Lečenje PIDa

Najpre pažljivo doziranim odgovarajućim antibioticima za česte ponovljene infekcije gornjih i donjih disajnih puteva čime se bitno popravlja kvalitet života pacijenta i porodice.

Opširnije

 

JM Logo With Tag veci

Jeffrey Modell Foundation

Šta je PID?

Primarne imunodeficijencije su grupa poremećaja u radu našeg imunog sistema koji nastaju kada delovi imunog sistema (pre svega neke ćelije i proteini) ne funkcionišu kako treba.

IPOPI                    

Uzroci

PID su uzrokovane naslednim ili genetskim poremećajima imunog sistema, sa njim se dete rađa, a bolest se može manifestovati odmah po rođenju ili kasnije tokom života.

  esid               ingid                JM Logo With Tag