Sindrom Povišenog IgE

Sindrom Povišenog IgE (SPIE/ HIES) je kompleksni urođeni poreme­ ćaj funkcije imunog sistema ili pri­ marno imunodeficijentni poremećaj, koga karakteriše ceo spektar abnor­ malnosti imunog sistema, kostiju, ve­ zivnih tkiva i zuba. Uzrok SPIE/HIESa je nepoznat. Ovaj poremećaj je poznat i pod nazivom Jovov Sindrom ili ``Job Syndrome``, zbog toga što se na koži javljaju gnojni čirevi, što je glavna karakteristika a podseća na biblijski lik Jov-a koga je Đavo obuzeo „bolnim čirevima od vrhova prstiju do krune na glavi“. Sindrom Povišenog Imunoglobulina E je od početka opisan kao trijadna klinička slika koja uključuje: potkož­ ne čireve, epizode komplikovane pneumonije i vrlo visok nivo IgE.
 
Istorija bolesti
 
Davis, Schaller i Wedgewood (1966)su prvi prijavili dve crvenokose devojčice svetle puti sa čestim epi­ zodama pneumonije, ekcemima kao ospama i potkožnim čirevima koji se pojavljuju u ciklusima, prepoznatlji­ vim po nedostatku toplote, crvenila ili osetljivosti oko njih. Sindrom je kasnije definisao i pojasnio Buckley (1972) koji je primetio slične infe­ kcije kod dva dečaka, takođe sa karak­ terističnim facijalnim izgledom i vrlo visokim nivoima IgE. Prateći ovaj izveštaj, visok nivo IgE pronađen je i kod dve devojčice, pokazujući tako da su “Job Syndrome” i “Buckley Syndrome” zapravo isto stanje.
 
Klinička slika
 
U poslednjoj deceniji, obimna i iscrpna studija o SPIE/HIES upotpu­ nila je kliničku sliku ovog pore­­ mećaja. Studija je, takođe, pokazala da stepen komleksnosti različitih kliničkih simptoma zavisi od staro­sti i da se razlikuje od osobe do oso­be, čak i unutar iste porodice.
 
 
 

Ceo tekst možete preuzeti klikom na ikonu


 

Logo colour-2013-strapline

 

 

IPOPI Logo With Tag 5

 

Lečenje PIDa

Najpre pažljivo doziranim odgovarajućim antibioticima za česte ponovljene infekcije gornjih i donjih disajnih puteva čime se bitno popravlja kvalitet života pacijenta i porodice.

Opširnije

 

JM Logo With Tag veci

Jeffrey Modell Foundation

Šta je PID?

Primarne imunodeficijencije su grupa poremećaja u radu našeg imunog sistema koji nastaju kada delovi imunog sistema (pre svega neke ćelije i proteini) ne funkcionišu kako treba.

IPOPI                    

Uzroci

PID su uzrokovane naslednim ili genetskim poremećajima imunog sistema, sa njim se dete rađa, a bolest se može manifestovati odmah po rođenju ili kasnije tokom života.

  esid               ingid                JM Logo With Tag