Vodič za pacijente

Prevencija infekcija

Osobe sa PID su prijemčive za infekcije različitih organa, od kojih su neki pri-kazani na slici dole. Važno je otići kod lekara kada se sumnja na infekciju. Ima mnogo načina za prevenciju infekcija koje pacijenti I nroditelji mogu ko-ristiti

Higijena

Dobra higijena je veoma važna. Ona podrazumeva sasvim jednostavne stvari kao što su:

• Redovno I pažljivo pranje ruku, naročito pre jela i posle upotrebe toaleta, igre napolju i sa ljubimcima

• Pranje i čišćenje posekotina i ogrebotina

• Dobra lična higijena koja uključuje i pažljivo pranje zuba i redovno posećiva-nje zubara

• Dobra higijena namirnica, da bi se izbegčlo trovanje hranom

• Kućna higijena – očuvati čistoću prostora u kući/stanu kako bi se izbegao vi-sok nivo vlage i sprečila pojava plesni, buđi zbog vlage. Dečje igračke tako-đe treba redovno prati!

• Izbegavati zadimljene prostore, prepune sveta

 

Važno je da osobe sa PID izbegavaju kontakte sa infekcijama kad god je to moguće. Na primer, roditelji/staratelji dece koja imaju teške oblike PID treba-lo bi da zamole školu da ih blagovremeno informiše o pojavi infekcije i/ili epi-demije u školi, a zatim da se obavezno posavetuju sa svojim imunologom o predostrožnosti i zaštiti.

Nekim pacijentima sa PID je potrebna određena priprema pred druženje sa svojim ljubimcem ili sa drugim životinjama. U slučaju i najmanje sumnje, potrebno je posavetovati se sa svojim imunologom.

Ukoliko je neophodna operacija, hirurg mora da zna za urođeni nedostatak imuniteta, kako bi preduzeo odgovarajuće mere zaštite od in-fekcije koja se može pojaviti u sklopu cele hirurške intervencije.

 

 

Ceo tekst možete preuzeti klikom na ikonu


 

Logo colour-2013-strapline

 

 

IPOPI Logo With Tag 5

 

Lečenje PIDa

Najpre pažljivo doziranim odgovarajućim antibioticima za česte ponovljene infekcije gornjih i donjih disajnih puteva čime se bitno popravlja kvalitet života pacijenta i porodice.

Opširnije

 

JM Logo With Tag veci

Jeffrey Modell Foundation

Šta je PID?

Primarne imunodeficijencije su grupa poremećaja u radu našeg imunog sistema koji nastaju kada delovi imunog sistema (pre svega neke ćelije i proteini) ne funkcionišu kako treba.

IPOPI                    

Uzroci

PID su uzrokovane naslednim ili genetskim poremećajima imunog sistema, sa njim se dete rađa, a bolest se može manifestovati odmah po rođenju ili kasnije tokom života.

  esid               ingid                JM Logo With Tag