Vodič za škole

Prevencija infekcija

Jako je važno da škola omogući učeniku sa urođenim nedostatkom imu-niteta da što bolje održava svoju higijenu. To znači neke sasvim jedno-stavne stvari ili ponašanja:

Higijena

• Ohrabrivanje učenika da redovno i pažljivo peru ruke, posebno pre jela i posle upotrebe toaleta i aktivnosti napolju

• Čišćenje i previjanje posekotina i ogrebotina, pružanje prve pomoći od strane medicinske sestre (tamo gde ona postoji)

• Održavanje higijene kuhinje i prostora sa hranom, kao i same hrane, da bi se izbegla eventualna zagađenja i trovanja hranom

• Obezbeđivanje čiste pijaće vode u skladu sa preporukama lokalnih lekara

• Ohrabrivanje svih da pokrivaju usta i nos kada kišu i kašlju, kao i da posle toga peru ruke I na taj način spreče širenje infekcije

Aktivnosti

Fizičko vežbanje je veoma važno za učenike sa PID, kao i za svakoga drugog. Učenici sa PID mogu da učestvuju u mnogim sportovima i da budu uspešni u njima. Zavisno od ličnih osobina i vrste PID, može se za učenika sa PID napraviti poseban program fizičkih vežbi i sportova. Na primer učeniku se možda mora preporučiti da izbegava plivanje, zbog rizika od infekcije uha. A ako škola ima bazen ili redovno void učenike na bazen, onda se, možda, mogu preporučiti gumene zaštitne čarapice I drugi oblici zaštite od gljivica i bradavica na koži nogu.

 

Antibiotici i vakcine

Učenici sa PID često moraju da koriste anti-biotike kako bi sprečili infekciju, a vrlo često ih moraju uzimati u dužem periodu. Nekada je potrebno da lekove uzimaju čak i dok su u školi, pa to jednostavno treba i omogućiti. Neke vakcine, takozvane “žive”, mogu osobu sa PID da uvedu u bolest. Zato je bolje da deca ne pri-maju vakcine bez odobrenja njihovih roditelja/ staratelja.

Osoblje škole bi trebalo da obavesti roditelje učenika u sledećim situacijama:

• Ako se u školi organizuje vakcinacija

• Ako u školi vlada epidemija (na primer boginja, gripa, meningitisa, ukoli-ko je došlo do zagađivanja hrane, vode I tome slično)

 

 

Ceo tekst možete preuzeti klikom na ikonu


 

Logo colour-2013-strapline

 

 

IPOPI Logo With Tag 5

 

Lečenje PIDa

Najpre pažljivo doziranim odgovarajućim antibioticima za česte ponovljene infekcije gornjih i donjih disajnih puteva čime se bitno popravlja kvalitet života pacijenta i porodice.

Opširnije

 

JM Logo With Tag veci

Jeffrey Modell Foundation

Šta je PID?

Primarne imunodeficijencije su grupa poremećaja u radu našeg imunog sistema koji nastaju kada delovi imunog sistema (pre svega neke ćelije i proteini) ne funkcionišu kako treba.

IPOPI                    

Uzroci

PID su uzrokovane naslednim ili genetskim poremećajima imunog sistema, sa njim se dete rađa, a bolest se može manifestovati odmah po rođenju ili kasnije tokom života.

  esid               ingid                JM Logo With Tag