Vakcine i PID

Ova brošura pruža generalne smernice u razmatranju korišćenja vakcina za pacijente sa primarnom imunodeficijencijom.

Primarne imunodeficijencije (PID) su široka grupa različitih urođenih poremećaja u radu našeg imunološkog sistema koje nastaju kada delovi imunog sistema (pre svega neke ćelije i proteini) ne funkcionišu kako treba. Primarne imunodeficijencije se obično dijagnostikuju u detinjstvu, ali mogu ostati nedijagnostikovane i do odraslog doba. Mnoge PID su uzrokovane nasleđenim poremećajima gena odgovornih za imuni sistem.

Imunološki sistem obično pomaže u zaštiti tela od infektivnih bolesti koje uzrokuju mikro-organizmi, kao što su bakterije, virusi ili gljivice. Pošto je imuni sistem izmenjen kod pacijenata sa PID, oni su više izloženi infekcijama nego ostali ljudi.

Imuni sistem je podeljen na ‘urođeni’ (ne-specifični) i ‘adaptirani’ / ‘stečeni’ (specifični) imuni sistem.

  • Urođeni imuni sistem prisutan je od rođenja i predstavlja prvi nivo odbrane tela od mnogih uobičajnih mikro-organizama.
  • Adaptivni (stečeni) imuni sistem gradi posebnu imunološku odbranu svaki put kada se telo susretne sa stranim mikro-organizmom (“antigenom”) i tada “pamti” taj susret. Imunološki sistem se brzo aktivira ukoliko je isti antigen ponovo prisutan u telu. Aktivna imunost može se steći prirodnim putem ili vakcinacijom.

Mnogi ljudi sa PID primaju supstitutivnu terapiju imunoglobulina (IG), koja im pomaže u zaštiti od infekcija (pasivni imunitet) tako što im obezbeđuje normalne nivoe antitela u organizmu. Pacijent će možda morati da uzima lekove radi lečenja ili prevencije od infekcija koje izazivaju bakterije (tada se koriste antibiotici), virusi (tada se koriste antivirusni lekovi) i gljivice (tada se koriste anti-gljivični preparati). Uz sve prepisane lekove, važno je i slediti uputstva lekara, farmaceuta ili medicinskog osoblja.

 

 

Ceo tekst možete preuzeti klikom na ikonu


Lečenje PIDa

Najpre pažljivo doziranim odgovarajućim antibioticima za česte ponovljene infekcije gornjih i donjih disajnih puteva čime se bitno popravlja kvalitet života pacijenta i porodice.

Opširnije

 

JM Logo With Tag veci

Jeffrey Modell Foundation

Šta je PID?

Primarne imunodeficijencije su grupa poremećaja u radu našeg imunog sistema koji nastaju kada delovi imunog sistema (pre svega neke ćelije i proteini) ne funkcionišu kako treba.

IPOPI                    

Uzroci

PID su uzrokovane naslednim ili genetskim poremećajima imunog sistema, sa njim se dete rađa, a bolest se može manifestovati odmah po rođenju ili kasnije tokom života.

  esid               ingid                JM Logo With Tag