IPOPI Međunarodna Organizacija za Primarne Imunodeficijencije

JMF Logo With Tag 5IPOPI je osnovan nakon sastanka između Boba LeBiena iz SAD I Dr Helen Chapel iz VB u hotelu u London 1988 godine. Usledio je 1990. Godine sastanak u Oxfordu, VB, na kome je prisustvovalo tada 10 postojećih nacionalnih organizacija/udruženja pacijenata koje su predstavljale sve osobe sa primarnim imunodeficijencijama u svojoj zemlji, koje su odlučile da osnuju međunarodnu organizaciju  osoba sa primarnim imunodeficijencijama širom sveta (Jugoslavija je bila jedna od 10 zemalja/organizacija).
U to vreme, što nije bilo tako davno IPOPI je imao 13 članica (nacionalnih organiyacija za PID). Od tog vremena do danas nakon sastanaka u Švajcarskoj, Španiji, Švedskoj, Grčkoj, Nemačkoj, Francuskoj, Mađarskoj, Holandiji, Italiji, broj članica je više nego udvostručen. Sada ih je 49.

Sve aktivnosti IPOPI planira kroz svoj Strateški plan. Strateški plan je rezultat raznih istraživanja u koja su uključeni svi važni subjekti – nacionalne organizacije – članice IPOPI-a, kliničari, medicinske sestre, industrija, predstavnici regulative i investitora i redovno se revidira i unapređuje.

POsPID (ranije YUGOPID) je od osnivanja član IPOPI-a, sa pravom glasa. Poslednjih 6 godina POsPID ima svog predstavnika u Bordu IPOPI-a, koji je odgovoran za region Balkana i Jugoistočne Evrope.

IPOPI                    

  esid               ingid                JM Logo With Tag