Dijagnostički centar za primarne imunodeficijencije JMF, Beograd

Dosadašnja saradnje sa Jeffrey Modell Fondacjom (JMF): POsPID sarađuje sa Fondacijom Džefri Model već dugi niz godina, a saradnja se odvijala kroz mini grantove u okviru WIN programa (World Immunodeficiency Network - WIN).

Saradnja se, pre svega sastojala, u korišćenju dizajna i sadržaja JMF promotivnog materijala koji je preveden na srpski jezik, štampan u identičnom dizajnu i distribuiran pedijatrijskim odeljenjima u primarnoj i tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti širom Srbije. POsPID je zahvaljujući ovoj saradnji uspeo da poveća vidlljivost PID u stručnoj i opštoj populaciji, kao i kod samoh osoba koje pogađa ovaj poremećaj funkcije imunog sistema. Za poslednje 4 godine distribuirano je: preko 2000 postera o PID za različite ciljne grupe (decu, roditelje, medicinsko osoblje-pedijatri pre svega, opštu populaciju), 1000 lifleta sa kvizom o imunom sistemu, 1000 lifleta sa laboratorijskim testovima za ispitivanje krvi na PID.

Od 2012 godine saradnja POsPID-a sa JMF značajno je unapređena potpidsivanjem ugovora o realizaciji projekta čiji je glavni cilj uspostavljanje JMF dijagnostičkog centra za PID u okviru Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije “dr Vukan Čupić”.

 

Projekti i aktivnosti

Projekat  Jeffrey Modell Diagnostic Center - “A proposal for improving diagnostics and care of PID in Serbia”  ima za cilj unapređivanje dijagnostičkih kapaciteta Srbije za primarne imunodeficijencije. Glavne aktivnosti su: opremanje laboratorije Instituta za zdravstvenu zaštitu majke I deteta Srbije “dr Vukan Čupić” potrebnim aparatima i reagensima, edukacija lekara i medicinskog osoblja, formiranje registra PID i pružanje podrške porodicama dece i odraslima sa PID  kroz Letnji kamp - “Mi smo deca, mi nismo dijagnoze”  (link na Fajl: Letnji kamp Zlatibor 2013, Folder Galerija), u organizaciji POsPID-a. Do sada su realizovana 3 letnja kampa: u Soko Banji 2011, u Mitrovcu na Tari 2012 i na Zlatiboru 2013. Kamp u Soko Banji i na Zlatiboru, pored JMF finansijski je podržalo i Ministarstvo zdravlja Republike Srbije.

 

pdf1

PID project JMF Octapharma Serbia 2012

 

pdf1

Quarterly project report Serbia 3

  

Logo colour-2013-strapline

 

 

IPOPI Logo With Tag 5

 

Lečenje PIDa

Najpre pažljivo doziranim odgovarajućim antibioticima za česte ponovljene infekcije gornjih i donjih disajnih puteva čime se bitno popravlja kvalitet života pacijenta i porodice.

Opširnije

 

JM Logo With Tag veci

Jeffrey Modell Foundation

Šta je PID?

Primarne imunodeficijencije su grupa poremećaja u radu našeg imunog sistema koji nastaju kada delovi imunog sistema (pre svega neke ćelije i proteini) ne funkcionišu kako treba.

IPOPI                    

Uzroci

PID su uzrokovane naslednim ili genetskim poremećajima imunog sistema, sa njim se dete rađa, a bolest se može manifestovati odmah po rođenju ili kasnije tokom života.

  esid               ingid                JM Logo With Tag